Dokumenty

PHRS

Záverečný účet

    zazaverečný účet1
    zazaverečný účet2

  Rozpočet

    Rozpočet 2015-2017

  Spoločná obecná úradovňa

  Životné prostredie, Stavebný úrad

    Informacie
    Začate konanie

  Kúpne zmluvy

    Kúpna zmluva 2013
    Kúpna zmluva 1/2014
    Kúpna zmluva 2/2014
    Zámenna zmluva 2015
    Kúpna zmluva 1/2015
    Kúpna zmluva 2/2015