Dokumenty

PHRS

Záverečný účet

  zazaverečný účet1
  zazaverečný účet2

Rozpočet

  Rozpočet 2015-2017

Spoločná obecná úradovňa

Životné prostredie, Stavebný úrad

  Informacie
  Začate konanie

Kúpne zmluvy

  Kúpna zmluva 2013
  Kúpna zmluva 1/2014
  Kúpna zmluva 2/2014
  Zámenna zmluva 2015
  Kúpna zmluva 1/2015
  Kúpna zmluva 2/2015