Archív zmlúv

Zmluvy 2021

Zmluvy 2020

Zmluvy 2019

Zmluvy 2018

  Mesto Krupina
  DPO
  Štátne Lesy
  Zmluva o dielo-Schwarc
  Ministerstvo vnútra1
  Ministerstvo vnútra2
  BBSK
  Ministerstvo vnútra-Prot.vozík
  Zmluva o dielo-Renovia
  Renovia -krycí list
  Zmluva o termínovanom úvere-Prima banka

Výzva na predkladanie ponúk

Rekonštrukcia Domu smútku

    sprievodná správa
    architektúra
    situacia
    pôdorys prízemia a strechy
    výplne otvorov
    výplne otvorov 2
    klampiarske výrobky
    situácia spevnené plochy
    priečny rez
    oporný múr
    oplotenie
    výkaz1
    vykaz2
    vykaz3
    vykaz 4
    Výzva na predkladanie ponúk
    Návrh na plnenie kritérií

  Zmluvy 2017

   Zmluvy 2016

   Zmluva o poskytovaní auditorskych služieb

     Zmluva Strabag 1
     Zmluva Strabag 2

   Výzvy

   Výzvy na predpokladanie ponúk

     Výzva na predkladanie ponúk
     Zadanie1
     Zadanie 2
     Zadanie3
     situacia
     Pôdorys
     Sprievodná správa
     Technická správa

   Zmluvy 2014 - 2015

     Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí 2014-2015
     Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí 2015-2016
     COBRA BAUART s.r.o

   Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z

     Zmluva o dielo2015
     Zmluva o dielo pokr.2
     zmluva o dielo pokr.3
     Zmluva o externom projektovom manažmente1
     Zmluva o externom projektovom manažmente2
     Zmluva o dielo-Slovanet
     Zmluva-PPA
     Zmluva PPA pokračovanie
     Zmluva o uver
     PPA-dodatok