Kontakty

Toto webové sídlo www.hornemladonice.sk spravuje Obec Horné Mladonice je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Horné Mladonice

Adresa:
Obecný úrad Horné Mladonice
Horné Mladonice 40
962 43 Senohrad

IČO: 00649236

Samosprávny kraj: Banskobystrický 
Okres: Krupina
Región: Hont
Počet obyvateľov: 170
Rozloha: 1183 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1470

Všeobecné informácie: info@hornemladonice.sk
Podateľňa: podatelna@hornemladonice.sk
Starosta: starosta@hornemladonice.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@hornemladonice.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 45 559 52 30+421 905 508 664

E-mail: sekretariat@hornemladonice.sk

Kompetencie:
Obec Horné Mladonice je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Horné Mladonice je zriadený na Miestnom úrade v: Krupine

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice

info@webex.sk