Obecné zastupiteľstvo

  • Vojtech Packa
  • Ján Fulajtár
  • Jana Mešterová
  • Peter Pálka
  • Marta Vicianová

Komisie obecného zastupiteľstva zriadené pri obecnom úrade v Horných Mladoniciach:

Kultúrno-športová komisia:

Predseda: Jana Mešterová
Členovia: Jana Packová,Katarína Uramkinová,Paulína Slúková,Lucia Sedmáková,Marta Vicianová

Poriadková komisia:

Predseda: Peter Pálka
Členovia: Jaroslav Uramkin,Ján Fulajtár