Obecné zastupiteľstvo

  • Vojtech Packa
  • Ján Fulajtár
  • Milan Záchenský
  • Jana Mešterová
  • Martin Vician

Komisie obecného zastupiteľstva zriadené pri obecnom úrade v horných mladoniciach:

Kultúrno-športová komisia:

Predseda: Milan Záchensky
Členovia: Jana Packová, Jana Mešterova,Katarína Uramkinová

Poriadková komisia:

Predseda: Ján Fulajtár
Členovia: Peter Matušov, Jaroslav Uramkin