Starosta obce

Mgr. Erika Korčoková

Zástupca
Vojtech Packa