História

Prvá písomná zmienka o osídlení pochádza z roku 1439, ale v roku 1463 sa spomínajú už dve obce, ktoré patrili panstvu Bzovík a v 18. storočí Ostrihomskému semináru. V roku 1715 mala obec 13 poddanských domácností a v roku 1828 žilo v 51 domoch 308 obyvateľov, ktorí sa zaoberali prevažne poľnohospodárstvom. Vývoj názvu obce bol tiež rozmanitý, od pomenovania Felseulegen z roku 1470, Horné Mladunice – 1773, až po maďarské názvy Felsómladonya a Felsólegénd. Za I. ČSR tu bola veľká nezamestnanosť, mnohí odchádzali za prácou do cudziny. V roku 1935 väčšia časť obce vyhorela. V obci pôsobil v rokoch 1914 – 1916 známy slovenský spisovateľ, učiteľ, redaktor Jozef Cíger Hronský. Do Horných Mladoníc prišiel ako mladý učiteľ hneď po skončení učiteľského ústavu v Leviciach. V roku 1916 – 1917 pôsobil v neďalekom Senohrade , potom v Krupine a neskôr emigroval do Rakúska. Bol spoluzakladateľom viacerých časopisov. V rokoch 1933 – 1945 pôsobil aj ako tajomník a správca Matice slovenskej. Medzi jeho najznámejšie diela patria: Jozef Mak, Smelý zajko, Smelý zajko v Afrike, Budkáčik a Dubkáčik, atď. V roku mu bola v obci odhalená pamätná tabuľa.  V obci sa nachádza kostol Sv. Demetera z roku 1890. V obci sa na viacerých miestach zachovala dobová architektúra.

SYMBOLY OBCE

Vlajka, erb a pečať tvoria trojicu základných symbolov obce. Hystorický symbol obce Horné Mladonice poznáme podľa odtlačku pečatidla z roku 1773. Jeho kruhopis je latinský a znie SIGIL(1)UN(!)CO(m)unitatis(felso(?)MLADO(?).V strede pečatného poľa je zobrazený z hrudy vyrastajúci klas sprevádzaný dvoma hviezdami po bokoch literami I.K(azda inicialkami richtára)a pod nimi rozloženým letopočtom 17 73. Pečať upozornuje na poľnohospodársky charakter obce v minulosti. Dve hviezdy sú identifikačným symbolom, odlišujúcim znamenie Horných Mladonic od iných pečatí s podobným obsahom.

VLAJKA OBCE: Vlajka obce horne Mladonice pozostáva zo šietich pozdľznych pruhov vo farbách bielej,červenej,bielej,žltej,červeno a žltej.Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi,t.j. dvomi zástrihmi,siahajúcimi do tretiny jej listu.

PEČAŤ OBCE: Pečať obce Horné Mladonice je okrúhla ,uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC HORNÉ MLADONICE.pečať má priemer 35mm čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.