Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 21)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
ZO2018A19288-1 Dodatok-Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby... Odb.: Obec Horné Mladonice
Dod.: Osobný údaj
48 €
503/2023/ODDDO Poskytnutie finančnej dotácie na rok 2023 Odb.: Obec Horné Mladonice
Dod.: Banskobystrický samosprávny kraj
500 €
32/02/2022 Nájomná zmluva Odb.: Obec Horné Mladonice
Dod.: Poľnohospodárske družstvo Senohrad
771.13 €
č.34/02/2022 Nájomná zmluva Odb.: Obec Horné Mladonice
Dod.: Poľnohospodárske družstvo Senohrad
200.26 €
1423 607 Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR Odb.: Obec Horné Mladonice
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
1 400 €
23/33/054/95 Dohoda Odb.: Obec Horné Mladonice
Dod.: Úrad práce ,soc.vecí a rodiny Zvolen
102.66 €
ZLP-VT-2023-0178 Zmluva o prevode výpočtovej techniky Odb.: Obec Horné Mladonice
Dod.: DataCentrum elektronizácia územnej samosprávy Slovenska(DEUS)
0 €
84/2022 Zmluva o štatutárnom audite Odb.: Obec Horné Mladonice
Dod.: BSP Audit,s.r.o.
937.50 €
14803968 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb Odb.: Obec Horné Mladonice
Dod.: Orange Slovensko,a.s
22 €
Zmluva Zmluva o odovzdaní a prevzatí kompostéra a zbernej nádoby na kuchynský odpad Odb.: Občania Horných Mladoníc
Dod.: Obec Horné Mladonice
0 €
N613/17 Dodatok k zmluve Odb.: Obec Horné Mladonice
Dod.: Marius Pedersen
0 €
RA-SNCA/20195892 Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať Odb.: Obec Horné Mladonice
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
SB18.11.2022 Záväzok Zhotoviteľa pre Objednávateľa Žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci PRV-SR 2014-2022,podopatrenie "7.2. Odb.: Obec Horné Mladonice
Dod.: Stephanos, s.r.o.
1 875 €
A21018029 Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb Odb.: Obec Horné Mladonice
Dod.: Orange Slovensko,a.s
4 €
22/33/010/54 Dohoda Odb.: Obec Horné Mladonice
Dod.: Úrad práce ,soc.vecí a rodiny Zvolen
0 €
NZ 20628/2022 Notárska zápisnica Odb.: Pavel Franka
Dod.: Obec Horné Mladonice
308 €
NZ 18989/2022 Notárska zápisnica Odb.: Jaroslav Uramkin
Dod.: Obec Horné Mladonice
3 054 €
č.00283/2022-PKZP-K40034/22.00 Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva Odb.: Obec Horné Mladonice
Dod.: Slovenský pozemkový fond
442.64 €
ZML-3-63/2021-230 Tabletový počítač Samsung Galaxy Tab A10.1 Odb.: Obec Horné Mladonice
Dod.: Slovenská republika-Štatistický úrad SR
304.80 €
1422588 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Odb.: Obec Horné Mladonice
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
1 400 €
Generované portálom Uradne.sk