Súčasnosť

Obec Horné Mladonice sa nachádza na juhovýchod od okresného mesta Krupina, približne 14 km, v nadmorskej výške 480 m. Na východe susedí s obcou Senohrad a na západe s obcou Dolné Mladonice. Obec sa rozprestiera na celkovej ploche 1183 ha. Katastrom obce preteká potok Vrbovok. Obec sa nachádza v regióne Hont.

Príroda: Obec leží na Krupinskej výšine na pravom úbočí doliny potoka Vrbovok. Nadmorský výške v strede obce je 460 m.n.m.. a v chotári 400-554 m.n.m. Odlesnený chotár tvoria ploché chrbty z andezitických tufitov. Má hnedé lesné a ilimerizované pôdy. Bol tu minerálny prameň Slatinky.

DHZ: V obci dlhé roky pôsobí DHZ. Chlapci sa od roku 2008 zúčastńujú pohárovej súťaže Tekovsko-Hontianska Hasičská liga, kde našu obec veľmi pekne zviditeľňujú. V obci je 175 obyvateľov, 170 je rímskokatolíckeho vierovyznania. Obec patrí farnosti Čekovce.