Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

 20.02.2023