Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

 22.06.2022